Varsan ruokinta

Varsan ruokinnassa on tärkeintä säilyttää tasapainoinen ruokavalio, jota täydennetään tai lisätään ja vähennetään tarpeen mukaan varsan kasvaessa. Tärkeintä on, että varsan kehitys pysyy mahdollisimman tasaisena. Varsan ruokinta alkaa jo emän ruokinnasta, koska emän ruokinnalla on paljon vaikutusta myös syntyvän varsan terveyteen.

Lue lisää kantavan tamman ruokinnasta täältä.

varsan ruokinta

Varsan ruokinnassa tärkeintä on tasainen kasvu

Kun varsa on syntynyt, se alkaa juomaan maitoa. Maidon saannin lisäksi se alkaa jo varhain uteliaisuuttaan syömään emänsä rehuja. Näin varsa saadaan totutettua aikuiselämänsä rehuihin jo varhaisessa vaiheessa, jolloin vieroitus saadaan myöhemmin sujumaan ongelmitta. Varsan ruokinnassa tärkeintä on pitää sen kasvu ja kehitys tasaisina. Liika lihominen tai heikosta ruokinnasta johtuva hidastunut kehitys aiheuttavat yhtä lailla ongelmia.

Emän maidontuotanto vähenee luonnostaan hiljalleen niin, että 6 kk -ikäisen varsan ravinnontarpeesta maitoa tuotetaan enää vain n. ⅓ varsan energiantarpeesta.

Muista nämä varsan ruokinnassa:

1. Aloita varsan ruokinta jo emän tiineyden aikana.
2. Huolehdi että varsa pääsee maistamaan emänsä rehuja.
3. Seuraa että varsan kasvu ja kehitys pysyvät tasaisena.

Speedex rehut soveltuvat myös varsoille.  Niiden koostumuksessa on erityisesti huomioitu hevosen ruoansulatus, suolistoterveys ja rehun hyväksikäyttö.

Tutustu Speedex rehuihin tästä!