Hästfoder från ett finländskt familjeföretag

Speedex-hästfoder tillverkas av foderfabriken Feedex.

Feedex är ett familjeföretag i Österbotten som har tillverkat lantbruksfoder i över 30 år. Tanken om ett eget hästfoder föddes när vi konstaterade att vi inom organisationen och bland våra leverantörer hade ett stort intresse och kunnande inom hästutfodring. Så hösten 2012 lanserades Speedex-hästfoder!

Vi satte som mål att utveckla en foderserie vars främsta uppgift är att se till att hästen mår bra. Särskilt viktigt är det med ett matsmältningssystem, som fungerar störningsfritt, och ett starkt immunförsvar. Här kan Speedex-fodren göra stor nytta. Råvarorna är omsorgsfullt utvalda. De skall passa hästens mag-tarmsystem och vara lättupptagliga. En frisk häst presterar bättre under såväl träning som i tävlingssammanhang.

Speedex vinnlägger sig om att följa med forskningen kring hästutfodring runtom i världen. Genom att delta i internationella konferenser och evenemang har vi lyckats skapa ett stort nätverk, vilket gör att vi kan erbjuda mycket information till hästägare.

Alltech

Alltech är ett världsledande företag inom djurhälsa och nutrition. Företaget  räknas bland de tio största i sin bransch.  Alltech är specialiserat på lösa de stora utmaningarna inom modernt lantbruk och livsmedelsproduktion på  naturenlig vetenskaplig väg.  Alltech har sitt huvudkontor i   Lexington,  Kentucky, USA samt kontor och distributörer i  128 länder.  Förutom 32 produktionsanläggningar runt om i världen har företaget även  tre  egna forskningscentra  för bioteknologi.
“Vår mission är att hjälpa lantbrukare att  livnära världen, föda upp friska djur och värna om miljön… naturligtvis!”  
Med  mer än 30 års erfarenhet  av  att utveckla naturliga foderkomponenter  för djurens hälsa och prestation kan Alltech erbjuda lösningar med dokumenterad effekt. Kända varumärken är bl.a. Bioplex®, Bio-Mos®, Sel-Plex®, Yea-Sacc® och Mycosorb®.

Hästfoder fyllt med de senaste forskningsrönen

Hästar, liksom övriga husdjur, utsätts för olika påfrestningar som kan försvaga  deras motståndskraft.  Därför har man allt mer börjat intressera sig för hur man genom utfodring kan upprätthålla ett starkt immunförsvar. Alltech har i mer än 30 år utvecklat metoder för detta.

Speedex har från starten använt Alltechs teknologier som är lämpliga för hästar.  Dessa är bl.a. Bio-Mos® och Yea-Sacc®, vilka inverkar på tarmfunktion och foderutnyttjande, samt Sel-Plex® och Bioplex® , som inverkar på hästens allmäntillstånd.

Korrekt utfodring och näringstillförsel är av stor betydelse för hur väl ett djur klarar av stressen det utsätts för. En välmående häst presterar bättre på träning och tävling.